News Updates
  • 21-01-2019 :   ...

KTU_BTech_Electronics & Communication Engineering_Question Papers_Semester 3 to 8

 

Semester 3
Sub Code Subject Name Jan-17 Jun-17 Dec-17 Apr-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21
MA201 Linear Algebra & Complex Analysis            
EC201 Network Theory            
EC203  Solid State Devices            
EC205 Electronic Circuits            
EC207 Logic Circuit Design            
HS200
Business Economics            
HS210
Life Skills            
Semester 4
Sub Code Subject Name Jun-17 Apr-18 Jun-18              
MA202 Probability Distributions, Transforms and Numerical Methods                
MA204 Probability, Random Processes and Numerical Methods                
EC202 Signals and Systems                
EC204 Analog Integrated Circuits                
EC206 Computer Organisation                
EC208 Analog Communication Engineering                

 

Semester 5
Sub Code Subject Name Dec-17 Apr-18 Nov-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21
EC 301 Digital Signal Processing                
EC303A   Applied Electromagnetic Theory (EC)                                           
EC303B  Applied Electromagnetic Theory (EC)   NA                
EC305 Microprocessor & Microcontrollers (EC)                
EC307 Power Electronics & Instrumentation (EC)                
EC365 Biomedical Engineering (EC)    NA                
HS300 Principles of Management                

 

Semester 6
Sub Code Subject Name                                                 Apr-18 Apr-18 Nov-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21
EC 302  Digital Communication (EC)                   
EC304     VLSI (EC)                                                    
EC306 Antenna andWavePropagation (EC)                  
EC308 Embedded Systems  (EC)                  
EC312 Object Oriented Programming(EC)                  
EC352 Comprehensive Exam (EC)                    
EC370 Digital Image Processing